WOVEN LINES  – Threads of Life

Af tekstildesigner Helene Vonsild

Udstillingen Woven Lines-Threads of Life af tekstildesigner Helene Vonsild viser en række vævede kropsobjekter, der i udtrykket befinder sig mellem smykke og beklædning. Objekterne er vævet over liv, fortællinger og stemninger, hvor hver tråd tillægges en betydning. Se kortfilm af fotograf Martin Busborg om Woven Lines- Threads of Life: her 

Tiden og livet


I Woven Lines – Threads of Life forenes objekt og menneske gennem tid, fortælling, tråd og håndens arbejde.

Trådene samles på væven og danner forskellige kompositioner af strukturflader, åbne rum, mellemrum og afstande, der afspejler livet oplevet som tid. I væven er lodrette tråde monteret som faste elementer, mens væveren tilfører de vandrette tråde til at skabe bevægelse og struktur. Tiden er en strøm af gentagelser, lodret set uendeligt – vandret set en fortsat bevægelse. De lodrette tråde symboliserer tid og liv, mens de vandrette tråde symboliserer hverdagens egen bevægelse. Hver tråd har en betydning og objektets samlede udtryk kan opfattes som en symbolsk livslinje.


Krop og objekt

Krop og tekstil danner sammen en ny form, der er betinget af mødet mellem stoflighed og menneske. Helene Vonsild udfordre opfattelsen af, hvordan vævede tekstiler kan benyttes i et grænseland mellem smykke og beklædning, og mellem funktionalitet og æstetik. De voksede hørtråde bliver karakterbærende med synlige spor i fladerne, på samme måde som tid og levet liv aftegner sig i mennesket.


Nærvær og langsommelighedens æstetik 

Som væver har Helene Vonsild fat i hver eneste tråd. Væveprocessen rummer nærværets og langsommelighedens æstetik med en rytmisk gentagelse af bevægelser. Objekterne har udgangspunkt i lærredsvævning, hvor to tråde krydses. En grundlæggende væveteknik, der går helt tilbage til Vikingetiden. Det er den kunstneriske fortolkning og bearbejdning af trådene, der skaber forskelligartede udtryk og stemninger i de enkelte objekter. Livet væves poetisk ind på den mest enkle måde. På udstillingen vises en serie med forskellige vævede kropsobjekter i kombination med detalje fotos af fotograf: Martin Busborg, og danser & model: Annika Høegholm Ernst Lauridsen.

Pressefotos: Martin Busborg.
Model: Annika Høegholm Ernst Lauridsen.

Unik tekstil

Tekstil designer og væver Helene Vonsild eksperimenterer med tekstiler; mødet mellem materialer, forskellige strukturer og hvordan man med enkle teknikker kan skabe noget nyt og unikt. Hun er drevet af den fundamentale fascination med de mange muligheder der ligger i at kombinere to nøgler garn og med de nye muligheder der opstår i den eksperimenterende proces. I hendes mangfoldige arbejde konstruerer og designer Helene specielle strukturer med et spændende sammenspil af forskellige materialer og farver.

Fotograf:  Britta Egebjerg / Model:  Emilie Kathrine Vonsild Schou

Helene Vonsilds projekt ”The four temperaments” er udtaget som nummer 28 ud af 139 indsendte projekter. Hun deltog med hendes hand vævede værker der fortolker de fire temperamenter i individuelle tekstile udtryk. I sammenspillet med menneskelige bevægelser er der formet forskellige udtryk. Både det overraskende og innovative i uldet i det to-dimensionelle stof, og det tre-dimensionelle udtryk hos mennesket er tilført i det nøje gennemtænkte sammenspil.

Det er den tredje gang at Helene Vonsild er blevet anerkendt på Biennalen for hendes arbejde, men det er første gang med et hånd lavet projekt. ”Valget af stof og designet muliggør det udtryksfulde i teksturen, det sensoriske i den stilhed der er i et stof der ellers larmer. Det er et design der både er udtryksfuldt og rummer sammenspillet mellem design, krop og bevægelse. Teksturen har til formål at fremhæve kroppens bevægelse og temperament, samtidig med at det skal fremhæve de bløde bevægelser i kroppen og naturen i stoffet” siger Helene Vonsild om den udfordring det har været at fremstille noget der ville udtrykke de fire kropstemperamenter.

In English

Helene Vonsilds project “The four temperaments” is assumed as one in 28 among 139 projects submitted. She participates with her handwoven work that interprets the four temperaments into individual textile expressions. Applied to human movement, it forms an expressive, surprising, and innovative artistic whole in which the two-dimensional fabric and the three-dimensional human expression are amplified. 

This was the third time Helene Vonsild’s work was assumed for the prestigious Biennale, but it’s the first time she participated in a handwoven project.

“The textile was designed to be able to express textural, sensory and accurately in silence, but also accommodate the design, body and movement merge. The texture should enhance the movement and temperamental characteristics. At the same time, the movement must substantiate the textural expression – and highlight the nature of the fabrics,“ Helene Vonsild says, commenting on the challenge she gave herself when she decided to create the four body-worn temperaments.

Running Meander

Mønster ide til tørklæde:

Nye ‘Running Meander’ tørklæder i silke georgette i fem forskellige farver fra Helene Vonsild. Hun har eksperimenteret med forskydning af mønstret i den klassiske og antikke meanderbort, også kaldet ‘løbende hunde’. Mønsteret blev vist på Biennalen for kunsthåndværk i 2011 som en dug. Den tyrkiske flod, som ornamentet er opkaldt efter, bryder endelig over sine bredder og flyder i nye retninger. Dimensioner: 65 x 210 cm.
Read more here.

Tokyo scarves

Helene Vonsild har designet nye tørklæder i moebius rør, hvor hun har brugt sit eget tekstil design ‘Tokyo, og kombineret det med 100% uld i forskellige farve kombinationer. Tørklæderne er alle forskellige og leger med detaljer og broderi.
Read more here.

In English

Helene Vonsild has designed new scarves, as part of her brand 1+1 Design, in Moebius Pipes, where she took her textile design, Tokyo, and combined it with 100% wool in different color combinations. The scarves are all different and play with detailing and embroidery.

“Biennale for Craft & Design 2015” 

Carlsberg, København d. 1-29 august.
Helene Vonsild deltog i den prestigefyldte udstilling.

Se mere her: http://www.biennalen.dk/

Læs artiklen fra stiften.dk

Hver andet år siden 1995 har Biennalen været med til at sætte fokus på the bedste og mest moderne indenfor dansk håndværk og design, ved at vise værker fra Danmarks dygtige talenter, både nye og eksisterende indenfor feltet. Udstillingen er en af de vigtigste events indenfor håndværk og design i Danmark og er med til at fremhæve et stærkt portefølje af danske designs udenlandsk.
Læs mere omkring min udstilling her.
Read more about my project at Biennale 2015 here.

In English

Carlsberg City Copenhagen on August 1 to 29.

Helene Vonsild participate in the prestigious exhibition

http://www.biennalen.dk/

Read the article from stiften.dk

Since 1995 the Biennale has focused on the best of the newest Danish handcraft and design by showing Denmark’s most promising and innovative artists. The Biennale is one of the most important events for handcraft in Denmark and a vital international marker of Danish handcraft.

 

Vævningens egne regler

Væveren udfordrer sig selv yderligere og opsætter et regelsæt: De vævede stoffer var hver fremstillet i et rektangel i proportioner der passede til mennesket. Farverne skulle være sorte og hvide, materialet valg forskelligt og have det tilfælles, at basis mønstret skulle være det samme. ”Det er der der sker noget! Når det sorte og hvide tråde krydses! Et lille mikroskopisk mønster hvor mønstret kun kommunikerer med sig selv. Choleric, sangvisk, melancholic, phlegmatic. Lige der – når humør bliver udtrykt kun ved hjælp af sort og hvide tråde der krydses – det er der magien begynder! I nyet kommer det til live – garn er en ting før det bliver vævet og en helt anden efter det får lov at samarbejde i et mønster i en tekstur som jeg har kreeret og nøje udtænkt” – fortsætter Helene Vonsild.

Garnets sande natur

”Jeg er konstant optaget af hvordan jeg kan fortælle historien om garnets sande natur; hvordan jeg kan bruge og udtrykke det liv det indeholder. Det er der jeg finder en kontinuerlig udfordring. Dette kan jeg sidde og skruble over i mange timer – tænke på alle de utallige basis principper. Men så sker det! Måden hvorpå trådene krydser og der opstår et mønster ud fra trådene. Måden hvorpå mønstret kan ses bagfra, og nogle gange fra flere vinkler, og hvordan et enkelt mønster kan skifte i udtryk, bare ved at skifte fra et garn til et andet der er mere livligt og har mere struktur, det fascinerer mig.”

Enkel stilhed, stærkt udtryk

Enkelhed er en af nøgleordene for Helene Vonsilds designs. Hun søger det simple udtryk og forsøger at udfordre sig selv i forsøget på at opnå det raffineret udtryk med få effekter og hjælpemidler. Hun er ofte inspireret af materialer og opbygningen af dem – af hvad de kan tilføre til hinanden. Med mere, så er hun inspireret af naturen, nærmere bestemt af teksturerne som naturen er fuld af. Hun har et øje for mønster. Helt konkret, så vil hun gerne udforske og eksperimentere mulighederne i to typer garn og teknikkerne dertil. Det er en kontinuerlig udfordring og det er med at gribe de muligheder der opstår i den eksperimenterende proces.

En krydsning af kunst

Kombinationen af design, krop og bevægelse giver et naturligt fokus på sammenspillet mellem design og krop. Helene Vonsild har brugt en danser til at illustrere denne interaktion med bevægelsen af stoffet.

In English

Weaver’s own rules

I challenged myself and set up my own rules to follow: The woven fabrics were each carried out in a rectangle shape in a proportion that relates to man, the colors should be black and white, and the material selection should be different. However, they should all have the same basic pattern. “That’s where the action is! When the black and white wires cross, a small microscopic pattern emerges, and this pattern is the communicating part: Choleric, sanguine, melancholic, or phlegmatic. Right there – when tempers are expressed only by black and white wires crossing – that’s when the magic begins! The yarn is one thing entirely before it’s woven and quite another when it is “merged” in a pattern, creating a texture that I have chosen and determined, “ Helene Vonsild continues.

Yarn of true nature

“I am constantly preoccupied with how I can express the true, inner nature of the yarn – to use and convey the life it contains. This is my ongoing challenge. I can sit quietly at the loom for hours on end and just immerse myself in the process – contemplating how the basic principle of threads either going one way or the other presents countless possibilities, beginnings, and endings.

Single Silence strong expression

Simplicity is one of the keywords for the aesthetics of her designs. She strives to find a simple expression as well as a challenge to reach a refined expression using few effects. She is often inspired by the materials and the composition of the materials and by how each material

can add something extra to each other.

“Nature inspires me – all the different colors and expressions that nature provides. I want to explore the possibilities inherent in the loom, master the artisanal technique and simultaneously challenge and seize the opportunities that naturally occur during the experimental process.

Artistic intersection

The challenge of the textile’s own expression and fusion between design, body, and movement gave a natural focus on the actual experience of how design and body interact. I had a dancer illustrate this interaction to clarify the term in itself, as well as to illustrate how each of us expand on this narrative in our everyday lives: in the way we dress, move, and gesticulate.

Udstillinger/Unikke projekter

”Proces” i Skovhuset af Søndersø 2014

I foråret 2014 deltog Helene Vonsild i udstillingen ”proces” i skoven i Søndersø, sammen med seks andre interessante kunstnere som viste deres arbejde fra det seneste år. De viste blandt andet hvordan de som kunstnere og menneser har udviklet sig i takt med tiderne og miljøet, og hvordan den progressive proces kan ændre retning. Helene udstillede Twist Zoom, som var inspireret af den klassiske japanske origami teknikker.

Kollektionen hedder Twist, som referer til pude designet og specielt Helene Vonsilds evne til at arbejde med krydsninger fra de traditionelle papir-foldningsteknikker i hendes tekstiler. Twist viser processen fra noget småt til noget stort ved at kreerer nye kompositioner.

In English

Exhibitions / Unique projects

“Process” in Skovhuset by Soendersoe 2014

In the autumn of 2014, I attended the exhibition Process in a forest with six other artists who exhibited some of their work from that year. The artists showed how they, both as artists and human beings, had evolved, keeping in step with the times and the environment, and how a progressive process could develop in new directions. I exhibited my ‘Twist Zoom’ textile, which was inspired by the classic Japanese origami techniques.

  • The collection is named ‘Twist’ because it refers directly to the cushion’s look. Here I have used my abilities to process and twist the traditional paper to create this new textile. The ‘Twist’ collection shows how the compositions progress from a small to a large family, showcasing the flexibility of the composition.

 

MiniTEX14

I 2014 deltog Helene Vonsild i udstillingen MiniTex14 med hendes værker ”Black X White”. Udstillingen blev vist både i Nicolai Kunst & Design i Kolding, og samtidig i Rundetårn i København. Udstillingen viste over 98 udvalgte værker fra 52 udstillere, og både store og små værker fra 11 inviterede gæster hvoraf 7 var fra Danmark og 4 var fra Sverige.
Læs mere om MiniTEX14 her.
Read more here.

MiniTEX14

In 2014, I participated in MiniTEX14 with my work “Black X White”.  The exhibition was held in Nicolai Art & Design in Kolding and subsequently in the Round Tower of Copenhagen. The exhibition displayed over 98 juried works by 52 submitters, also both mini and maxi works by eleven invited guests – seven from Denmark and four from Sweden.

Biennalen for håndværk og Design 2011  

Helene Vonsild deltog for første gang i den prestigefyldte Biennale for håndværk og design i 2007, hvor hun fremviste hendes innovative puder. I 2011 var Helenes produkter også fremvist på Biennalen, hvor hun var en af de heldige 60 der fik lov at udstille. Her fremviste hun hendes dug med det unikke grafiske design, hvis ide var mellem det klassiske og digitale. Helenes vision var at manipulere the antikke og klassiske meander bort på en ny og digital måde. Baseret på basis strukturen re-designede hun mønsteret.

In English

Helene Vonsild had her debut at the prestigious Biennale for Craft and Design in 2007, where she displayed her innovative pillow designs. In 2011, Helene was also represented at the Biennale, where she had a place among the 60 selected exhibitors. Here she displayed a tablecloth with a unique graphic design that occupied the space between the classical and digital realms. Helene’s concept was born out of a desire to manipulate the classic antique Running Meander and create a new digital and graphic design language. Reformulating the basic structures, Helene created a pattern which, with a series of shifts, gave birth to new interesting structural coincidences.

Biennalen skrev om dugen:

”Den overdådige bånd af rette vinkler er blevet opbrudt. Det er som hvis den tyrkiske flod, som værket er lavet efter, endelig bryder dets bræmme og flyder i nye retninger.” 

Biennalen 2011

The classic ancient meander frieze in modern graphic treatment. The ornamented band with the closed, right-angle pattern has been broken up with new openings. Like the Turkish river that the ornament takes its name from finally breaking free and flowing in new directions.

 

Rundetårn “FORMAT”

I perioden 2001 til 2002 udstillede Helene Vonsild, sammen med 3 smykke designere og 5 vævere, i Rundetårn i København under teamet FORMAT. Her kunne man opleve store væve teknikker og Helenes projekter ”Scale” og ”Break”

In English

The Round Tower

In a period from 2001 to 2002, Helene Vonsild, along with three jewelry designers and five other weavers, exhibited under the common theme FORMAT in the Round Tower of Copenhagen. During this period, you could experience Helene’s unique and large projects, “Scale” and “Break”.

 

 

PROTEIN

Helene Vonsild udstillede værker i SAK kunstbygning i Svendborg i 2013 i en gruppe med udstillere på 18 personer; alle sammen forskellige kunstnere og håndværkere. Udstillingen hed PROTEIN og inkluderede mange forskellige genre af håndværk, alt fra malerier, prints, keramik, vævning og tekstiler. Her kunne man blandt andet opleve Helene Vonsilds kollektion af grønne puder. Derudover kunne man også opleve Helenes afgangseksamen fra Kunsthåndværker skolen, nu Designskolen i Kolding, hvor hun fortolker de fire elementer, luft, ild, vand og jord, i form af de fire mørke kvadratiske vævninger og strukturer i varianter af samme væveteknik.

In English

THING

Helene Vonsild exhibited works at the SAK Art Building in Svendborg in 2013 in a group exhibition with a total of 18 different artists and craftsmen. The exhibition named PROTEIN included many different genres with everything from painting, printmaking, and ceramics to weaving and textile.

At this exhibition, Helene’s special collection of green pillows was on display. Additionally, Helene’s graduation piece from the School of Design – an interpretation of the four elements of Air, Fire, Water, and Earth in the form of four large, dark suits in different weaves and structures – could also be experienced.

.green twist webside